Uppdatering BYGGsamordnaren i Citrix- och Terminalserverinstallationer.
 
Nedan gäller för både Terminalserver och Citrixserver (ts).
Tre delar:
1 Förberedelser, vad du skall ha koll på för att lyckas.
2 Installationen, steg för steg.
3 Egenkontroll, verifiera att det blev bra.
 
1 FÖRBEREDELSER
 
 • Backup och ingen inne i BYGGsamordnaren (bs), hårdföra administratörer kan uppdatera under drift (och det fungerar för det mesta) men det rekommenderas givetvis inte.
 • Administratör i ts är ett måste.
 • Användarkonto ts (med normala rättigheter) att testa med.
 • Administratörskontot i bs skall du använda, kunden vet namn och lösen.
 • Installationsmedia finns för hemladdning (ring support för inloggningsuppgifter). Mindre uppdateringar hämtas inne i bs.
 • Installationsmappen är alltid rotmappen för bs och du hittar den under Hjälp/Om BYGGsamordnaren vid rubriken "Ny version installeras till:"
  Normalt heter den mappen \byggdata och ligger ofta på en share.
 
Fler detaljer om uppdateringsfunktionerna:
 
 
2 INSTALLATIONEN
 
 • Inloggad i ts som administratör:
  Vid ny eller stor programuppdatering körs installationsprogrammet från cd eller nedladdad fil.
  Småuppdateringen kör du inne i bs med Arkiv/Installera/Ladda hem senaste uppdateringen och hämtades något går du sen på Arkiv/Installera/Kör nerladdad uppdatering av BYGGsamordnaren.
  Normalt triggas programmet bsoinstall.exe i slutet av installationen, låt den köra.
 • Starta bs (byggsam.exe) och logga in i bs varvid det skapas en ny versionsmapp i bs-roten.
 • Svara alltid "Ja" på frågor om Dokumentmallar, Rapportmallar och Arbetsplatsbibliotek om du inte fått instruktioner om annat.
 • Vid ny eller stor programuppdatering kör du enl första punkten under 2 Installation ovan och kontrollerar om det finns småuppdateringar tillgängliga.
 • Se till att bs varit startad en gång, stäng bs och kör den bsoinstall.exe som ligger i den senaste versionsmappen, kryssa för "Tvinga omregistrering...." och kör. Många väljer att sätta ts i "installationsmode" innan detta steg, inget fel i det snarare tvärt om.
 
3 EGENKONTROLL
 
 • Logga ur ts och logga sen in som en vanlig användare i ts, starta bs och logga in. Blir det inga felmeddelanden etc så har det sannolikt gått bra.