Var fungerar BYGGsamordnaren
Vi har inte haft några problem med någon av varianterna och vi har många kunder som kör Citrix / Terminalserver.
Det skall vara den klassiska vanliga varianten där man får ett helt vanligt skrivbord från terminalserven (läs sist i detta stycke vad som inte fungerar perfekt).
 
Att tänka på vid installation i TS / Citrix-miljö
Eftersom BYGGsamordnaren samverkar med andra program är det viktigt att tex.
 
  • Word och excel finns installerat
  • Att lämplig mail-programvara finns installerat.
  • Om mailen även används lokalt på klienten, så är det pedagogiskt vettigt om mailen är synkad med TS / Citrix-klienten genom tex. Exchange.
  • Att lokala enheter kan accessas, då man ofta behöver lägga in tex. bilder från en kamera.
  • Att lokala skrivare installeras, så att utskrifter kan göras lokalt
 
Installation
Installationen brukar inte vara några problem, utan följer gängse regler för installation i TS och Citrix.
 
Install.exe kopierar egentligen bara filer till en mapp och gör en genväg på skrivbordet för användaren.
 
Därefter begär BYGGsamordnaren (byggsam.exe) själv installation av komponenter i Windows när BYGGsamordnaren startar. (Detta görs för att lätt kunna dra ut en genväg till Byggsam.exe i en nätverksmiljö).
 
Denna komponentinstallation sköts av ett separat program som heter BSOInstall.exe.
Det är alltså BSOInstall.exe som behöver administratörsrättigheter för att göra sitt jobb.
Ett tips är att köra BSOInstall.exe manuellt i windowsläget "installatallera för alla användare" så brukar det fungera bra.
 
Dock brukar skrivare vara ett kapitel som pga rättigheter behöver en instruktion.
 
Startikoner till användarna
Lägg helst upp en genväg på respektive användares skrivbord. Skälet till detta förklaras under avsnittet Revisionskataloger.
Speciellt ni som "skjuter ut" ikoner med diverse finurliga mekanismer bör läsa detta.
 
Alltså
Se till att ha administratörsrättigheter i Windows när du installerar BYGGsamordnaren.
Starta sen BYGGsamordnaren med administratörsrättigheter i Windows, första uppstarten, så att den har möjlighet att registrera sina komponenter (bättre är att köra BSOinstall.exe manuellt enl. ovan).
 
För den som undrar
Själva registreringen och installation av diverse komponenter sköts av ett separat program, BSOInstall.exe.
Detta program körs av BYGGsamordnaren själv (Byggsam.exe) men kan köras manuellt. Dock skall BYGGsamordnaren vara installerad så alla filer finns tillgängliga.
 
Windows 2008 64-bit
Windows 2008 64-bit fungerar.
Dock behöver våran PDF-skrivare en manuell justering (se "Installation ovan i detta dokument).
 
Vad blir inte så lyckat?
Det som inte är lyckat är att köra BYGGsamordnaren i "Terminalfönster". Alltså när  terminalservern bara delar ut ETT fönster till BYGGsamordnaren (alltså INTE ett helt skrivbord).
 
BYGGsamordnaren fungerar men problemet blir att användaren har svårt att förstå när Word, Outlook och Excel också startas i separata fönster från terminalservern och inte fungerar som de lokala versionerna av samma program.