BYGGsamordnarens projekt över Internet
 
 
Vi har en handfull tilläggsprodukter som körs direkt i webläsaren på din
mobil, surfplatta, dator el dyl.
 
Tidföring, Projekt, Dokument/Bilder/Ritningar mm
+ Föra Dagbok, Skapa Avvikelser mm
Allt (som ovan + lite mer)
 
Personaliggare
 
Android, iPhone (iOS) m fl
De smartphones och surfplattor vi har testat framgångsrikt är baserade på
Android och iOS (iPod, iPad, iPhone). Även andra system kan fungera.
Vissa funktioner kan skilja sig beroende på enhet, så fråga oss gärna innan köp.
 
Versionshistorik
WEBTID är (precis som BYGGsamordnaren) en produkt i konstant utveckling/förbättring. Ny funktioner tillkommer i rasande tempo.
Här kan du se hur utvecklingen av WEBTID fortlöper.
 
Det här behöver du
Alla produkterna använder sig av samma sak i botten;
vår webserver-applikation bsoWEBserver.
 
En server-del och en klient-del (per "gubbe").
 
Server - bsoWEBserver
På kontoret står er webserver (IIS) med installerad bsoWEBserver,
direkt kopplad mot BYGGsamordnarens databas.
 
Klient - WEBTID / WEBTID Plus / WEBsamordnaren
På din telefon el dyl, kör du WEBTID genom att surfa till er webserver.
Ingen installation krävs för denna enhet.