Flytta BYGGsamordnaren mellan servrar
 
Den här beskrivningen för installationer där servern är en filserver och databasen är en Accessdatabas.
Vidare att klienterna kör BYGGsamordnaren (BSO) lokalt MEN byggsam.exe ligger på filservern.
 
Detta är normalinstallationen i nätverk.
 
OBSERVERA
Har ni koppling till ekonomisystemet så kolla hur det fungerar FÖRST flytta sen !
Kör ni mot SQL-server så kolla hur det fungerar FÖRST flytta sen !
 
Kontrollera att ni har en normalinstallation genom att:
1 Starta BSO på en klient och sen välja Hjälp / Om BYGGsamordnaren.
2 Kontrollera att alla sökväger (utom Installerad från) under rubriken "Information om sökvägar" är till SAMMA sökväg på filservern.
3 Det skall stå "ACCESS" som i bilden nedan.
 
Se nedan bild där alla sökvägar (utom Installerad från) pekar till c:\data\demo\. Givetvis pekar dina sökväger till något annat än c:\
 
 
 
Har du en installation enlig ovan gör du så här:
1 Kontrollera att ingen är inne i BSO och jobbar.
2 Byt namn på Byggsam.exe. Detta är ett enkelt sätt att se att alla är ute ur systemet och ingen kommer dessutom in.
3 Kopiera över mappen med BSO. I fallet ovan skulle det bli C:\Data\Demo.
4 Byt namn på din "gamla" BSO-mapp till tex "Slask Byggsamordnaren"
5 Dra ut nya genvägar till byggsam.exe i din nya servermapp.
 
 
NOTERING
Se till att alla dina klienter kommer in utan felmeddelanden. I vissa fall kan det vara nödvändigt att gå in under Inställningar / Programinställningar för att justera en eller annan sökväg