Flytta BYGGsamordnaren till en annan dator
 
Denna beskrivning gäller för LOKALT INSTALLERAD BYGGsamordnare.
 
Flytten består av tre delar:
1. Återskapa licensnyckeln (installationsnyckeln/installationsdisketten)
2. Flytta data, dvs projekt och register.
3. Installera BYGGsamordnaren på nya datorn.
 
Återskapa licensnyckeln
Licensnyckeln är det usb-minne eller den diskett (gammalt) som levererades med första leveransen av BYGGsamordnaren.
Du måste använda just den licensnyckel som hör till denna dator.
Hittar du inte din licensnyckel så hör av dig till oss.
 
 1. Sätt i din licensnyckel i den "gamla" datorn.
  De användare som har disketter kvar kan höra av sig till supporten för att få usb-baserade nycklar.
 2. Starta BYGGsamordnaren på din "gamla" dator, och gå in i menyn Inställningar och välj Programinställningar.
  Välj Återskapa installationsdiskett. När du har återskapat installationsdisketten kan du använda den igen till installation på en annan dator. Observera att data (projekten och övriga uppgifter) inte följer med automatiskt.
 
Flytta data (projekt, register och annat)
Har du inte styrt om sökväg till datafiler eller på annat sätt trixat med installationen av BYGGsamordnaren finns ett enkelt sätt att flytta data.
 
 1. Ordna först till licensnyckeln enligt ovan.
 2. På din gamla dator kontrollerar du i Hjälp / Om Byggsamordnaren att Programmet körs ifrån: 
  och Sökväg till datafiler: pekar på samma katalog.
  Vanligtvis är katalogen c:\Byggdata.
 3. Är så fallet tar du hela datakatalogen och kopierar den till annat media (cd-skiva eller nätverk etc).
 4. På din nya dator kopierar du sen in hela datakatalogen till din hårddisk INNAN eventuell installationen av BYGGsamordnaren.
 5. När du kopierat alla data installeras BYGGsamordnaren till datakatalogen alternativt ordnas genväg.
 
 
Installera BYGGsamordnaren eller ordna genväg
Nu kan du antingen installera om BYGGsamordnaren eller ordna en genväg.
 
Installation
 1. Ladda hem installationsprogrammet enl. anvisningarna du fick vid grundleverans
 2. Kör installation enligt Nyinstallation
 3. Klart (starta och använd installationsnyckeln vid uppmaning).
 
Ordna genväg
 1. Gör en genväg på skrivbordet till byggsam.exe som ligger i mappen du kopierat över.
 2. Starta och använd installationsnyckeln vid uppmaning.