Att flytta en lokal installation till ett nätverk består principiellt av att flytta alla data och programmet till en gemensam filarea (delad mapp)*.
 
 
 1. Skapa en gemensam mapp på servern där de gemensamma filerna skall ligga och som samtliga användare har åtkomst till.
 2. I den lokala installationskatalogen (C:\ByggData\ finns en fil som heter hym.ad. Flytta den till Windows systemkatalog (C:\Windows\system eller C:\Windows\system32). Notera: om meningen med flytten är att ni skall vara flera användare som använder samma databas kan detta steg hoppas över.
 3. Kopiera över hela installationskatalogen (C:\byggdata) till nätverkskatalogen.
 4. Skapa en ny genväg till Byggsam.exe, som nu ligger i nätverkskatalogen.
 5. Starta BYGGsamordnaren och gå in under Inställningar / Programinställningar och ändra sökvägarna till nätverkskatalogen. Om pkt. 2 hoppades över så kommer ett meddelande om "Installationsnyckel", svara Nej på denna fråga.
 6. Döp om katalogen c:\byggdata till c:\slaskbyggdata.
 7. Kör BYGGsamordnaren och kontrollera att alla dina data finns med.
 8. Ta bort de gamla genvägarna i menyer etc samt radera c:\slaskbyggdata.
 9. Om flera användare av BYGGsamordnaren är det dags att slå BYGGsamverkan en signal i detta läge (031 20 00 26 eller 08 703 95 20)
 10. Lägg upp alla dina användare i BYGGsamordnarens användarhantering (Inställningar / Användarhanatering).
 
 
Installation på övriga användares datorer i nätet.
 
 1. Mappa upp den gemensamma mappen på servern som du gjorde i pkt 1 ovan på användarens dator.
 2. Dra ut en genväg till Byggsam.exe som ligger på servern.
 3. Starta och logga in med en nätanvändare.
 
*Delad mapp
Denna mapp kan i princip ligga var som helst.
Dock skall man ha klart för sig att BYGGsamordnaren är en databasapplikation. Den kräver konstant tillgång till sin databas. Därav följer att:
 • Nätverket skall fungera bra. Trådlösa nätverk kan fungera men det rekommenderas inte.
 • Skall man köra över adsl-vpn etc rekommenderas migrering till SQL-server eller MySQL-server.
 • Nätverkshårddiskar, nas-drives etc brukar fungera men inte alltid. Största problemet brukar vara när de får för sig att koppla ned pga inaktivitet (och databasen fortfarande är öppen).