Flytta en lokalt installerad BYGGsamordnare till nätverk
 
NOTERA, om ni har kopplingar till bokföring och/eller kör Webtid så blir de ALLTID påverkade (slutar att fungera) av att flytta data. Ta kontakt med oss innan flytt i så fall.
 
Att flytta en lokal installation till ett nätverk består principiellt av att flytta alla data och programmet till en gemensam filarea (delad mapp)*.
 
KONTROLLERA FÖRST var alla data ligger. Inne i BYGGsamordnaren väljer du Hjälp / Om BYGGsamordnaren.
Under "Information om sökvägar" ser du vilka mappar som används och vilken databastyp som används.
 
Som synes i exemplet nedan ligger alla filer under C:\Byggdata\ (bortse från "Lokal app-katalog" och "Installerad från:").
 
Notera även "ODBC-databas: C:\Byggdata\objekt.bsm (ACCESS, , )" betyder att en fildatabas används och denna ligger under C:\Byggdata\. Denna fildatabas kommer att komma med i en kopiering.
Står det något ANNAT än ACCESS så ta kontakt med oss.
 
Information om sökvägar
=======================
ODBC-databas:        C:\Byggdata\objekt.bsm (ACCESS, , )
Ny version installeras till:        C:\Byggdata\
Programmet körs från:        C:\Byggdata\BSOBin 2014_2_20181017\
Sökväg till datafiler:        C:\Byggdata\
Sökväg till mallar:        C:\Byggdata\Mallar\
Sökväg till egna mallar:        C:\Byggdata\Egna mallar\
Sökväg till rapporter:        C:\Byggdata\Templ\
Egna rapporter:        C:\Byggdata\Egna rapporter\
Sökväg till biblioteket:        C:\Byggdata\BCDData\
Eget biblioteket:        C:\Byggdata\Eget bibliotek\
Lokal app-katalog:        C:\Users\Olle Persson\AppData\Local\
Temporärfiler:        C:\Byggdata\Temporärfiler\OLLE DATOR\Olle Persson\
Installerad från:
 
Nedan gäller om alla data ligger i en mapp tillsammans med databasen.
 
 1. Skapa en gemensam mapp på servern där de gemensamma filerna skall ligga och som samtliga användare har fulla rättigheter till.
  NOTERA att det går fint att använda unc-sökvägar, du behöver inte mappa upp enheter till bokstäver.
 2. Kopiera över hela mappen med data (C:\Byggdata i mitt exempel ovan) till nätverkskatalogen.
 3. Skapa en ny genväg till Byggsam.exe, som nu ligger i nätverkskatalogen (i mitt exempel ovan C:\Byggdata\BSOBin 2014_2_20181017\).
 4. Starta BYGGsamordnaren med den nya iconen. Får du frågor om "Licensnyckel" så hör du av dig till oss sen, tillsvidare kan du bara klicka bort det meddelandet.
 5. Gå in under Hjälp / Om BYGGsamordnaren och kontrollera att alla sökvägar pekar till nätverkskatalogen, pekar allt (förutom Lokal app... och Installerd från:) till nätverksmappen så är detta steg klart.
 6. DET HÄR ÄR VIKTIGT Döp om katalogen c:\byggdata till c:\slaskbyggdata eller på annat sätt se till att den lokala kvarvarande mappen inte kan användas.
 7. Kör BYGGsamordnaren och kontrollera att alla dina data finns med, prova att öpnna något dokument, kika på projektlistan att allt är med.
 8. Ta bort de gamla genvägarna i menyer, skrivbord etc samt radera c:\slaskbyggdata.
 9. Om flera användare av BYGGsamordnaren (eller du fick frågor om Licensnyckel) är det dags att slå BYGGsamverkan en signal i detta läge (031 20 00 26 eller 08 703 95 20)
 10. Om tillkommande flera användare, lägg upp alla dina användare i BYGGsamordnarens användarhantering (Inställningar / Användarhanatering).
 
 
Installation på övriga användares datorer i nätet.
 
 1. Mappa upp den gemensamma mappen på servern som du gjorde i pkt 1 ovan på användarens dator.
 2. Dra ut en genväg till Byggsam.exe som ligger på servern.
 3. Starta och logga in med en nätanvändare.
 
*Delad mapp
Denna mapp kan i princip ligga var som helst.
Dock skall man ha klart för sig att BYGGsamordnaren är en databasapplikation. Den kräver konstant tillgång till sin databas. Därav följer att:
 • Nätverket skall fungera bra. Trådlösa nätverk kan fungera men det rekommenderas inte.
 • Skall man köra över adsl-vpn etc rekommenderas migrering till SQL-server.
 • Nätverkshårddiskar, nas-drives etc brukar fungera men inte alltid. Största problemet brukar vara när de får för sig att koppla ned pga inaktivitet (och databasen fortfarande är öppen).