Kontakta oss gärna !
Byggsamverkan AB är ett företag som specialiserat sig på att underlätta produktion, utveckling och erfarenhetsåterföring i bygg-, installations- och konsultföretag.
 
Verksamheten består dels av utveckling av programvaror samt utbildning/tjänster inom projektering, kvalitetssäkring och byggstyrning.
 
Kombinationen av vår verksamhets olika inriktningar tillsammans med många års erfarenhet av produktion och utveckling ger oss en unik möjlighet att erbjuda byggbranschen produkter och tjänster som inte finns att tillgå eller utgör en brist.
 
Alla våra tjänster och produkter skall leda till lägre produktionskostnader för våra kunder.
 
 
Göteborg
Askims verkstadsväg 5A
436 34 Askim
Tel.: 031-20 00 26
 
 
Stockholm
Adolfsbergsvägen 33
168 67 Bromma
Tel.: 08-703 95 20
 
 
På grund av all skräppost är nedan adresser ej klickbara.