64-bit Windows
 
OBSERVERA
Detta gäller för version 2010_1.
Version 2010_2 behöver inga justeringar.
 
 
BYGGsamordnaren fungerar bra under Windows 64-bit. Dock behöver våran PDF-skrivare lite handpåläggning (vi jobbar på en automatisk lösning).
 
Nedan dokument  beskriver hur du gör.