Att uppdatera lokal installation av BYGGsamordnaren
 
Rätt version
Kontrollera alltid att du har rätt version, dvs en nyare version än den du har installerad. Versionen kontrollerar du i Hjälp / Om BYGGsamordnaren.
Det går alltid att hoppa över en eller ett par uppdateringar och köra direkt på sista om du har missat att uppdatera.
 
Backup
Ta alltid backup innan du startar.
 
Kontrollera att ingen använder BYGGsamordnaren
Se till att BYGGsamordnaren är avstängd.
Ett tips i nätverk där alla använder samma programfiler är att försöka byta namn på byggsam.exe. Går det att ändra namn används inte filen.
 
Fleranvändare med lokal installation (delar data i nätverket).
  • Se till att du kan uppdatara ALLA klienter på samma gång (annars kommer inte alla in i systemet, bara de uppdaterade).
  • Kör en singelinstallation på var och en av klienterna.
 
Singelanvändare
  • Sätt i CD-skivan och vänta tills installationsprogrammet startar.
  • Startar inte installationen automatiskt så startar du utforskaren och dubbelklickar på "install.exe".
  • Svara positivt på alla frågor.
 
Starta BYGGsamordnaren
  • Starta alltid med CD-skivan i första gången. Dokumentmallar, rapportmallar samt biblioteket kopieras in vid första starten.
 
Låsta filer
Får du problem med att installationsprogrammet klagar på att någon fil är låst (nekad åtkomst, access violation, sharing violation el dyl), se detta dokument.