Att uppdatera nätinstallation av BYGGsamordnaren
 
Rätt version
Kontrollera alltid att du har rätt version, dvs en nyare version än den du har installerad. Versionen kontrollerar du i Hjälp / Om BYGGsamordnaren.
Det går alltid att hoppa över en eller ett par uppdateringar och köra direkt på sista om du har missat att uppdatera.
 
Backup
Ta alltid backup av data innan du startar (se nedan).
 
Kontrollera att ingen använder BYGGsamordnaren
Se till att BYGGsamordnaren är avstängd, det gäller samtliga användare.
Ett tips i nätverk där alla använder samma programfiler är att försöka byta namn på byggsam.exe. Går det att ändra namn används inte filen.
Får du problem eller vill du vara helt säker så läs nedan om "Sharing vilolation"
 
Nätverksanvändare
Om alla i nätverket använder samma programfiler som ligger på en server.
  • Sätt i CD-skvivan på en av klienterna, kör installationsprogrmmet och var noga på att installera till rätt (se nedan) mapp.
 
Om alla i nätet har lokal installation och bara delar data.
  • Se till att du kan uppdatara ALLA klienter på samma gång (annars kommer inte alla in i systemet, bara de uppdaterade).
  • Kör en lokalinstallation på var och en av klienterna.
 
Rätt installationsmapp
Starta BYGGsamordnaren, gå in i Hjälp / Om BYGGsamordnaren. Rätt installationsmapp hittar du vid "Ny version installeras till:"
 
Rätt mapp att köra backup på
Starta BYGGsamordnaren, gå in i Hjälp / Om BYGGsamordnaren. Rätt mappar att säkerhetskopiera hittar du du vid "Sökväg till datafiler", "Sökväg till mallar", "Sökväg till egna mallar", "Sökväg till rapporter", "Egna rapporter" och "Eget bibliotek".
 
 
Om du får problem med "Sharing violation"
Om du får felmeddelanden av typen "sharing violation" så är någon eller några filer låsta och installationsprogrammet kan inte byta ut dem. Det beror på att någon använder dem.
 
 
Vad gör man åt "sharing violation"?
Nedan måste utföras på sittandes vid servermaskinen. Det går inte att göra från en klient.
 
Gå in i Kontrollpanelen / Administrationsverktyg / Datorhantering.
Väl där går du in under Systemverktyg / Delade mappar / Öppna filer.
Leta reda på katalogen med BYGGsamordnarens filer. I bilden nedan är det c:\data\BsvProgram\ByggdataBsv\.
Notera här att c:\data... är c-driven på servern. Klientdatorerna ser den alltså som något helt annat.
Nedan syns att ByggSam.exe är låst av MARTIN GU.....
 
Se till att MARTIN GU.... loggar ut, stänger sin maskin eller vad som nu krävs för att filen/filrerna skall släppas.
I värsta fall får du boota om servern.
 
Innan du börjar installera igen så se till att INGA av BYGGsamordnarnens filer är låsta.