Installation till lokal dator, EJ nätverk.
 
1 Ladda ned installationsprogrammet från vår hemsida enl instruktioner i mail eller brev.
För enklaste installationen, välj bara "Kör" vid nedladdningens start.
 
2. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.
 
3. Vid första starten kommer BYGGsamordnaren att fråga om Installationsnyckel. Den finns på en usb-sticka som kom med vid leverans.
Vid frågor om Dokument- och Rapportmallar samt Arbetsplatsbiblioteket svarar du "Ja".
 
OBS. Märk installationsnyckeln med den dator som den har blivit installerad på.
Du kan komma att behöva den igen om du skall flytta din installation av
BYGGsamordnaren till en annan dator.
 
 
Installation till nätverk (en eller flera användare).
 
Följ nedanstående punkter för att installera BYGGsamordnaren i ett nätverk:
 1. Skapa en gemensam mapp på en server som alla har åtkomst till.
  Servern behöver egentligen inte vara någon riktig server utan bara en dator som delar ut.
  Den mapp som delas behöver INTE mappas upp i klientdatorerna, fungerar med unc-sökvägar.
    Se till att användarna har tillräckliga rättigheter för att kunna ändra i filer.
 
 1. Ladda ned Installationsprogrammet enl instruktioner i mail eller brev.
  Installerar BYGGsamordnaren till den gemensamma mappen på servern. Dvs när installationsprogrammet föreslår mappen c:\byggdata så anger du istället sökvägen till den gemensamma mappen på servern.
   
 2. På dina andra klienter lägger du en genväg till filen ByggSam.exe, som nu finns i den utdelade, gemensamma katalogen på servern.
  Notera, BYGGsamordnaren gör en versionsmapp för var version, du gör ALLTID genvägen till den byggsam.exe som ligger i BYGGsamordnarens "rotmapp".
   
 3. Starta BYGGsamordnaren och använd USB-minnet vid uppmaning om du är ENANVÄNDARE. Vid FLERANVÄNDARE svarar du "Nej" på frågan om "Installationsnyckel". Slå oss sen en signal till supporten så lägger vi in rätt antal licenser.
   
 4. Vid en senare uppdatering installerar du bara till den gemensamma mappen. Eftersom alla kör programmet från servern i nätverket så kommer samtligas "installationer" att vara uppdaterade.
 
OBS. Vid installation/uppdatering måste samtliga klienter ha sin BYGGsamordnare avstängd.