Information om GDPR
 
PuL (personuppgiftslagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation).
Förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.
 
I BYGGsamordnaren kan det lagras mycket personuppgifter i samband med projekt. Om sådana uppgifter läggs in i BYGGsamordnaren så skall det vara dokumenterat i vilket syfte det görs.
 
För att underlätta för våra kunder har vi sammanställt olika ställen där det kan lagras personuppgifter och förslag på lämpliga rutiner för att hantera dessa.
 
Vi har också byggt om / anpassat programmet för att förhindra att personuppgifter visas, och logga där personuppgifterna ändå måsta användas.
 
 
 
 
Dokumentmallar för nedladdning.  (Finns med i version 2018-05-28)
Rapportmallar för nedladdning. (Finns med i version 2018-05-28)
 
 
Nedan, mallar i BYGGsamordnaren som är justerade samt ett antal nya mallar för samtycke.
 
OBS NY MALL Beställare\Samtycke till datalagring Beställare.docx
Beställare\Anbud, avtalsbekräftelse privatperson.rtf
Beställare\Anbudsskrivelse.rtf
Beställare\Anbudsskrivelse Generalentreprenad.rtf
Beställare\Anbudsskrivelse Totalentreprenad.rtf
Beställare\Beställning, avtalsbekräftelse.rtf
Beställare\Beställningsbekräftelse brev.rtf
Beställare\Beställningsbekräftelse brev AB 04.rtf
Beställare\Beställningsbekräftelse brev ABT 06.rtf
Beställare\Beställningserkännande.rtf
Beställare\Brev till beställare.rtf
Beställare\Checklista kontraktsgenomgång med beställaren.rtf
Beställare\Entreprenadkontrakt AB 04 & AMA AF 12.rtf
Beställare\Entreprenadkontrakt ABT 06 & AMA AF 12.rtf
Beställare\Förfrågan om omvänd moms.rtf
Beställare\Partneringavtal, 2 parter.rtf
Beställare\Totalentreprenadkontrakt löpande räkning.rtf
Beställare\Överlåtelse av byggarbetsmiljöansvar.rtf
Beställare\Överlåtelse av byggarbetsmiljöansvar utförlig.rtf
 
 
OBS NY MALL Beställare\Konsument\Samtycke till datalagring Privatbeställare.docx
Beställare\Konsument\Entreprenadkontrakt ABS09.rtf
Beställare\Konsument\Hantverkarformuläret-14.docx
Beställare\Konsument\ROT-klausul fom 2016.rtf
 
 
Inköp\Avtalsbekräftelse till UE Totalentr AMA AF 12.rtf
Inköp\Avtalsbekräftelse till UE Utförandeentr AMA AF 12.rtf
Inköp\Förfrågan till leverantör.rtm
Inköp\Förfrågan till UE Totalentr AMA AF 12.rtm
Inköp\Förfrågan till UE Utförandeentr AMA AF 12.rtm
Inköp\Offertförfrågan.rtm
Inköp\Offertförfrågan med inköpskoppling.rtm
Inköp\Upphandlingsprotokoll.rtf
 
Möten\Startmöte med beställare.rtf
Möten\Upphandlingsmöte.rtf
 
Personal\Bekräftelse av anställningsvillkor.rtf
OBS NY MALL Personal\Samtycke till datalagring.docx
OBS NY MALL Personal\Samtycke till datalagring Närmast anhörig.docx