Versionshantering
 
För att lösa ett antal problem med uppdateringar, framförallt då BYGGsamordnaren körs på servrar och utdelade enheter, så har vi skapat följande…
Mer information!