Nätverk


Nätverk & samarbete

Givetvis är BYGGsamordnaren anpassad för nätverk (om man vill). Flera personer får då möjlighet att gå in i samma projekt och samarbeta på samma gång. Det betyder delade dokument, avvikelser etc. Vi har företag alltifrån en till 200 användare, du köper så många licenser du har nytta av.

Egen profil

Alla användare i ett nätverk har sin egen profil (inloggning), dvs epost, mobilnr etc. Detta gör att alla dokument etc får rätt uppgifter.

Behörighet & säkerhet

Projekten förses med behörighet, ingen behöriget = ingen tillgång till projektets data. Denna behörighet kan även sättas på register osv. för att förhindra obehörig ändring av dessa.