Tidsföring personal


Mer än bara löneunderlag

Att föra tid på personal kan ha flera syften. Löneunderlag är viktigt men även timuppföljning i fastprisprojekt och debiteringsunderlag i löpanderäkningsprojekt kräver redovisning av timmar.

BYGGsamordnarens Tidföring ger dig löneunderlaget som du vill ha det. Dessutom får projektledaren tillgång till timmarna för debiteringsunderlag, avstämning och prognos.

Vid tidföring har du hjälp av Personalregister, projektregister, lönearter och mycket mer för smidig inmatning.

Utskrift

Utskrifter och rapporter är överskådliga och tydliga och passar det inte är det enkelt att skräddarsy sina egna rapporter.

Debiteringsunderlag

Samma timmar som för löneunderlaget men i annan förpackning. BYGGsamordnaren sammanställer och presenterar. Här syns också materialfakturor som tankats in från bokföringssystem. Integration finns med de flesta bokföringssystem bla Hogia, Visma-SPCS och 3L.

Avstämning av fastprisprojekt

I fastprisprojekt är det intressant att stämma av produktionsbudgetens timmar mot verkliga timmar. I vissa fall vill man även stämma av delar av projektet. Här nedan syns en uppdelad budget och verkliga timmar från tidföringen. Dessa uppgifter ligger till grund för prognosarbetet.