Hjälper dig att hålla reda på alla delar av projektet


Att hålla reda på projekt

Varje projekt i BYGGsamordnaren hanteras för sig.
Ett nytt projekt
BYGGsamordnaren ser till att varje projekt får unikt nummer och namn. Att lägga dit kompletterande uppgifter är valfritt men används sedan av alla andra moduler i systemet, ingen dubbelregistrering. Underlättar vid brevskrivande, mailande osv. Till varje projekt hör bland annat leveransadress, projektorganisation, anbudssumma, kontraktssumma, beställarens projektnummer etc.


Många nya projekt

Byggservice och anbudsräkning skapar många nya projekt. Antalet projekt är obegränsat och BYGGsamordnaren låter dig bestämma vilka projekt du vill se. Du har alltså möjlighet att välja bort avslutade och ej intressanta projekt från projektlistan. BYGGsamordnaren hjälper dig också att sätta rätt projektnummer på projekten.


Projektorganisation

Knyta kontakter till projekten gör du i projektorganisation. Leverantörs-, kund- och personalregistren är integrerade för enkel hantering. Resultatet blir kontaktlistor, distributionslistor och mycket mer. Att distribuera filer eller annat till alla i projekten blir enkelt. E-mail- och postadresser finns tillgängliga direkt.


Ekonomiöversikt

Många projekt med mycket information blir ett eldorado för sifferintresserade. I Ekonomiöversikt lägger du upp dina egna rapporter, vilka siffror du vill se och från vilka projekt. En rapport över alla Löpande räkningprojekt som är pågående med nedlagda kostnader och utfakturerat mot kund ger en bra bild över hur mycket bank du agerar i projekten. En rapport med TB för alla avslutade fastprisprojekt du gjort för kund X eller som avdelning Y gjort tas enkelt fram. Du kan givetvis skräddarsy dina rapporter efter eget gottfinnande.


Projektplanering

En tidplan med alla projekt sitter på väggen hos alla företag. Det gäller bara att hålla den uppdaterad. BYGGsamordnaren har det inbyggt, du väljer själv vilka projket som skall vara med, projekt under räkning, pågående, avdelning X etc. Resurshanteringen finns med, personalbeläggningen ligger alltid uppdaterad.