Företagsregister


Fördelarna med inbyggt företagsregister

För att hålla reda på alla leverantörer, kunder, kontaktpersoner m.fl. så finns det i BYGGsamordnaren ett inbyggt företagsregister. Detta register används överallt där man behöver ange en kontakt eller ett företag.

Här anges några exempel på hur företagsregistret används:

 • Dokumenthanteringen för att ange adressat/mottagare av tex. brev och förfrågningar.
 • Avrop för att ange leverantör till avropet.
 • Tider och kostnader för att ange/hämta leverantörsnamnet till fakturor.
 • När man skickar via e-post används företagsregistret för att ange mottagare av meddelandet.
 • För att hämta kontakter när man anger vilka som är delaktiga i projektet.

Kategorisering av det du behöver

I företagsregistret kan du lägga upp godtyckligt antal kategorier. Varje företag kan sedan tillhöra en eller flera av dessa kategorier. Detta gör det enkelt att vid tex. en förfrågan, ta fram alla företag som ingår i kategorin “UE El”.

Anpassa etiketterna

Du kan enkelt skriva ut valfria företag och kontakter i etikettform. Lättast går det om du har en etikettskrivare kopplad till din dator.

Leverantörsbedömning säkerställer kvalitet

I de flesta kvalitetssystem finns det krav på att ev. anlitad entreprenör skall vara “godkänd” internt i företaget och att entreprenören skall uppfylla vissa kriterier. Beställaren kan också ställa krav på ev. underentreprenörer. Detta kan tex. vara att alla UE skall ha ett kvalitetssystem och skall vara godkända av facket. I BYGGsamordnaren finns denna “bedömning” inbyggd i företagsregistret. Denna bedömning kan anpassas efter behov.

Fördelarna med företagsregister

 • Obegränsat antal med företag i registret
 • Varje företag kan ha obegränsat antal kontaktpersoner
 • Obegränsat med företagskategorier
 • Ett företag kan tillhöra flera kategorier
 • Fullt integrerat med övriga moduler i BYGGsamordnaren
 • Kontaktpersonerna kan kategoriseras för sig med en kontaktkategori
 • Leverantörsbedömning av respektive företag
 • Leverantörsbedömningen kan anpassas efter behov
 • Importfunktioner för att läsa in företag som finns på fil / andra system
 • Urvalsfunktion för att bara visa tex. företag i en viss kategori
 • Flexibel utskriftsfunktion för att kunna skriva ut olika listor eller enstaka företag med olika utseenden
 • Etikettutskrift
 • Exportfunktion för att läsa över registret till andra system / filer