Uppdateringar


Automatiska uppdateringar

När en ny version finns att ladda ner / installera så tänds ett meddelande i BYGGsamordnaren som informerar om detta. I servermiljö så är meddelandet mest till för att informera användare/driftpersonal om att det finns ny version att installera och bör så göras vid första bästa service-fönster. För användare som kör på enskild PC är det bara att klicka på meddelandet och följa instruktionerna. Vissa versioner släpps som ”ej automatisk uppdatering” och kan laddas ner från denna sida och är frivilliga att installera.

Uppdateringslogg

Version 2021-10-29 Kandidat till att släppas som automatisk uppdatering

Länk till uppdateringsfil 2021-10-29

 • Export av tider till Visma lön (via tlu-fil) avrundas nu till 2 decimalers noggrannhet efter att Visma lön har byggt om sina importrutiner
 • Bilder som saknar rubrik (som läggs in under Dokument/foton -> Foton) kommer att få sitt filnamn visat istället
 • Fix av bug med Visa info i dokumenthanteringen skapade kopia på filen
 • Fix av bug att inte Makulerat dokument kunde ”avmakuleras”
 • Fix av bug vid kopiering av Inköp (när man körde SQL-server)

 

Version 2021-06-21   (skall släppas som automatisk uppdatering)
 • Uppdatering av säkerhetshantering av Outlook (SecurityManager). Förhindrar att säkerhetsmeddelanden kommer upp vid epost-meddelanden från BYGGsamordnaren
 • Kontrollpanelen (ny funktion, lite fortfarande i test-fasen) har fått funktioner för att skriva ut, nya hjälptexter och ett antal mallar/exempel på egenkontroller.
  (Får att få tillgång till denna funktion: Välj menyn Inställningar / Användarhantering / Funktioner -> Aktivera kontrollplanen)
 • Kopiera ut dokument från BS med bibehållen katalogstruktur
 • Förbättrat export av dokument i PDF-format. Bibehållen struktur på filerna
 • Kunna markera flera rader på en gång och radera i kalkylen
 • Stäng i inköpet, så vill man komma tillbaka till Avstämningen, om det var därifrån man ”kom ifrån”
 • Loggning sker av ändring, radering och import av lönearter
 • Detaljrader i avstämningsdetaljer /inköp  (tooltipen) listas upp i omvänd ordning
 • Sök levfaktura visar även andra projekt än de man har rättighet till om omvänd projekträttighet är satt på personen (inte generellt)
 • Lägg in förklaring på Nettpris/Nettokostnad att det är ditt självkostnadspris
 • Klistra in via Ctrl + v i listan med bifogade filer till ett mail (i signaturdialogen)
 • Inte sätta adm eller Se allt som default om lösenordspolicy är påslaget
 • Ny användare  inte ”adm” om omvända projekträttigheter tillämpas
 • Ny användare och lämna tomt -> Ange inloggningsnamn
 • Mailsignaturer läses in både ANSI, UTF-8 o UNICODE
 • Spökrader som dyker upp i resurssammanställningen i kalkylen, men inte finns i själva kalkylen
 • Visa faktura, kunde skapa PDF-fil på skrivbordet som inte togs bort
 • Automatisk visning av dolda kolumner i webtid-dialogen
 • Tagit bort inställningen   Samma projektnr används i både ekonomisystem som i BYGGsamordnaren
 • SQL-fel (Connection is busy with results for another hstmt) i Uppgifter för eget företag
 • Lägesbenämning och aktivitetsbenämning kunde bli fel / Vid val av det sista läget i tok,så tar den benämning från läge 1
 • Kunna ange Resurnr som rubrik vid import av timmar
 • Förtydligande i WEBtid-dialogen hur många licenser som finns i systemet
 • Urvalsknappar doldes i ekonomiöversikten om man gjorde urval så att inga projekt listades
 • Koden <urval> i tidföringsutskrift kom aldrig med
 • Anställningsnr kom inte med på utskriften från Tidföringen
 • Förtydligat tooltip i Tider/kostnader, resultatuträkningen
 • Förbättrade filnamn på avvikelsesammanställningar som skickas via mail
 • Export av pristista till excel
 • Export av prislistor till txt alt excel tar med innehållet i rabattbrev
 • Export av Avstämning / Debiteringsunderlag till Excel
 • Export av Tidföring till Excel tog med Pers.ID istället för Anst.nr som rubriken i Excelfilen är döpt till
 • Export till XML-fil i användarhanteringen lästes inte in till listan korrekt
 • Kolumnbredd i inköp (anbudsutvärdering) sparas inte vid klick Nästa / Föregående inköp
 • Ändrat så att alla sparade prognoser kommer upp i valrutan för Avstämning / Översikt
 • Miljöronden (Kontroll o provning) är kompletterad med kryssrutor och omgjord till DOCX
 • Postnr o ort blir förväxlade i leveransadress vid överföring till Visma adm
 • Höj slutkostnad och Budgetförstärkning blir automatiskt valt vid inläsning av kostnad/tid till en äta/avvikelse
Version 2020-06-29   (skall släppas som automatisk uppdatering)
 • Export av företagsregister till txt fil eller excel fungerar korrekt
 • HighDPI-justering WEBtid-dialogen
 • Koden <dokumentgrupp;1 Kontrakt> fungerar att styra dokumentgruppen
 • Förhindra att semikolon används som del av sökvägen till projekt
 • Varning till användaren att informera WEBtidanvändare att logga in med nytt ID när person-ID ändrats i personalregistret
 • HighDPI inställningar i partneringuppgifter
 • E-post till företaget och produktkategori splittras vid import till företagsregistret
 • Kontrolldatum i leverantörsbedömningen initieras korrekt

Version 2020-04-30   (ej släppt som automatisk uppdatering)
 • Fixat bug med att A-prislista  inte startar
Version 2020-04-24   (ej släppt som automatisk uppdatering)
 • Ny färgsättning/iconer
 • Ny tidrapport utan priser
 • Export av tid från / till i Tidföring  export till excel
 • Kompletterat Entreprenadkontrakt med fler dokumentkoder
 • Kunna välja att skicka mail till ingen mottagare när man får upp val av mottagare från projektorganisationen
 • Kunna se senaste inloggningstid för personen i WEBtid-inställningar / personalregistret
 • Dubbelklick för OK att välja ny serie i skapa serieprojekt
 • Justering i ekonomibedömningen och lagt till kolumnen Byggslut
 • Fixat så att om man får dubbla dagboksblad med samma datum, så kommer de upp i listan
 • Styrt upp att inte projektnr kan vara blanksteg, starta eller sluta på blanksteg
 • Export av FU till xml-fil buggade om projektnr innehåller tecken som inte accepteras av filsystemet
 • Kunna sätta Tidsförlängning till standardvärde vid ny extern avvikelse
 • Lagt till avdelning på personen i personalstatistik för lättare sortering
 • Urval på löneart i import av timmar till fakturaunderlag
 • BYGGsamordnaren orsakade programkörningsfel i inköp vid radering/tillägg av anbudslämnare
 • Slå samman budgetrader tog väldigt lång tid och skapade massa tomrader
 • Storlekförändring av dialog för att hantera sammanslagna budgetrader
 • Ändrat rubrik i avstämningen från Beskrivning till Benämning för att återspegla exakt vad det heter i Budgeten
 • Låsning + upplåsning av budget loggas
 • Kunna sätta rättighet att lägga till kontakter även om företagsregistret är låst
 • Sökrutor för urval på kategorier i företagsregistret
 • Lagt till Upprättad av i avvikelselistan
 • Vid vinst jämfört med kostnader blir resultatet konstigt om kostnader är minus.
 • Satt scrollstopp på projektnr-kolumnen i projektlistan
 • Ställa säkerhetsfråga vid radering av >= 2 inköp
 • Logga radering av inköp
 • Visa i Händelser VEM som har raderat projekt
 • Kolumn med BÅK saknades i Avstämning / egna inställningar
 • Bättre felmeddelande när vi inte hittar msg-filen som skall spara i mailloggen på ätan