GDPR

PuL (personuppgiftslagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen började gälla från den 25 maj 2018.


PuL (personuppgiftslagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR har som syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.

I BYGGsamordnaren kan det lagras mycket personuppgifter i samband med projekt. Om sådana uppgifter läggs in i BYGGsamordnaren så skall det vara dokumenterat i vilket syfte det görs.

För att underlätta för våra kunder har vi sammanställt olika ställen där det kan lagras personuppgifter och förslag på lämpliga rutiner för att hantera dessa.

Vi har också byggt om / anpassat programmet för att förhindra att personuppgifter visas, och logga där personuppgifterna ändå måsta användas.