Personalliggare


Personalliggare för byggbranschen

Sen första januari 2016 skall det föras personalliggare vissa byggprojekt.
Skatteverket anger vilka regler som gäller (www.skatteverket.se).

Personalliggare i BYGGsamordnaren

Vi har sedan länge jobbat med vår WEBTID, alltså hantering av projekt, registrering av tid mm via webben.

Det var naturligt att även hantera skatteverkets krav den vägen.

Vi gjorde en personalliggare som vi inkluderade i vår WEBTID;
*alla som har/skaffar WEBTID har/får personalliggaren till alla sina projekt.

Notering: För bästa kvalitet, titta i fullskärmsläge, HD (720p) och Scaling OFF.