Dagbok


Följ skyldigheterna 

Har du bara entreprenader där allt går perfekt och beställare som du alltid är överens med?

Då skall du inte skriva dagbok. Annars gör man nog bäst i att följa skyldigheterna i AB 04 och skriva dagbok. Dokumentera hur mycket som helst via ÄTA, Fråga-svar och Tilläggsarbeten (finns också i BYGGsamordnaren) men dagbok är alltid rätt. Bra dokumentation är alltid en fördel vid strul, förhandlingar och tvister.

Förebygga trubbel

Trubbel har ofta sin grund i olika uppfattning om vad som hänt. Att snabbt låta beställaren ta del av händelserna i ett projekt ger honom möjligheten att vara uppdaterad och att agera i projektet. En välunderrättad beställare är en av hörnstenarna till en nöjd kund.

Nytt och gammalt

Dagboken i BYGGsamordnaren  är en digital variant av den gamla hederliga inbundna.  Grundtankarna är gamla, men formatet är förändrat för att passa moderna krav. Fördelarna är flera. Framför allt är det enkelt att vara korrekt och snabb.

Bild – tusen ord

Kollisioner, ändringar, felaktiga handlingar och hinder skall dokumenteras. Bilder förklarar och förtydligar på ett enkelt sätt. Lägg till så många du vill och kommentera dem i dagboken. BYGGsamordnaren kopierar in dem i din dagbok direkt från kamera eller minneskort.

BYGGsamordnaren hjälper dig att skapa dagboken. Dagboksbladen fylls automatiskt i med adresser, beställare, platschef, datum, veckodag, allt från data du tidigare lagt in i projektet. Uppgifter såsom projektnummer, kontrollant och annat följer med från dag till dag. Återkommande dagboksanteckningar kan kopieras från dag till dag. Väder, arbetsstyrka och pågående aktiviteter blir lite roligare att hantera på det viset.

Anpassa själv (om du vill)

Vädertyper, yrkeskategorier, tidpunkter, besiktningstyper och annat kan du enkelt välja i färdiga listor. Listorna kan du anpassa själv om de inte passar din verksamhet.

Integration

Förslag angående Tilläggsarbeten, inkomna ritningar, arbetsstyrka, pågående aktiviteter  och dokument kommer automatiskt från andra delar av BYGGsamordnaren. Enkelt att föra in, korrekt och trevligt.

Till beställaren

Presenterar gör du givetvis på papper i färg eller svart / vitt. Du kan också skicka din dagbok via e-post. Dagboken skickas vanligtvis i PDF-format så att beställaren inte behöver BYGGsamordnaren för att läsa den. Det går också att skicka i ordbehandlingsformat om beställaren skall kunna kommentera dagboken.
Via e-post skickar du en eller flera dagboksblad åt gången.