Kalkyl


Enkel och kraftfull kalkylering

Kalkylfunktionen i BYGGsamordnaren är gjord för att vara både enkel och kraftfull.  Du räknar precis som i ett vanligt kalkyl-ark, men har betydligt fler funktioner som är specialgjorda för kalkylering i byggbranschen. Tex. resurssammanställning för att enkelt kunna byta priser eller produkter på många olika ställen i kalkylen, eller summering av tider per kalkylavsnitt.

Beståndsdelarna är resurser

Kalkylens beståndsdelar är resurser. Självklart kan du skriva in dessa helt fritt rätt in i kalkylen. Men du kan också lägga upp dom i ett resursregister, så att du slipper skriva om samma sak i nästa kalkyl. Resurserna kan också prissättas och konteras, så att du får med mer information som kan vara nyttig, vid kalkyleringen.

Byggstenarna i kalkylen 

Flera resurser som ligger i ett avsnitt, kan sparas till ett avsnittsregister. Detta blir som “byggstenar” i en kalkyl. Du kan sedan lätt lägga in färdiga avsnitt från avsnittsregistret till en kalkyl. Eftersom resursernas åtgång kan bero av avsnittets mängd, så räcker det att man ändrar på mängden av avsnittet för att hela kalkylen skall räknas om. För att lägga in ett avsnitt till avsnittsregistret räcker det med att i kalkylen, högerklicka på ett avsnitt och välja “Spara avsnitt till avsnittsregistret”.

Resurssammanställning

Genom funktionen resurssammanställning, kan man lätt ändra på en resurs pris, även om resursen förekommer på flera ställen i kalkylen. Ändrar du priset i sammanställningen, så slår det igenom i hela kalkylen.
Som komplement till resursregistret, kan man läsa in prislistor från leverantörer. Dessa kan sedan användas ihop med kalkylen. Man kan ha många olika prislistor, från olika leverantörer. Givetvis finns det sökfunktioner för att hitta bland artiklarna.