Koppling till elektronisk fakturahantering


Hantera fakturabilden digitalt

Då det blir allt vanligare att företag scannar in leverantörsfakturor, så vill man givetvis ha möjligeten att i BYGGsamordnaren hantera fakturabilden digitalt även här.
Som tillval, kan vi koppla samman BYGGsamordnaren med scanningsprogramvaran.
Det går också att scanna fakturor “manuellt” och få dessa kopplade i BYGGsamordnaren.

En del företag scannar/producerar även digitala bilder av sina kundfakturor, och detta går också att koppla ihop, så att man i BYGGsamordnaren kan titta på fakturan till kund.

Läs mer i pdf-filen nedan. Där visas också hur det ser ut i BYGGsamordnaren.

OBS.
ByggSamverkan AB tillhandahåller inte tjänster för själva scanningen, eller system för attestering eller bokföring av fakturor.