Ritningar


Ritningar håller reda på vilka ritningar som är aktuella för projektet. Makulerade ritningar blir röda. Alla filer kan lagras. Enklast är att köra dra och släpp från Outlook direkt till BYGGsamordnaren för att lägga till ritningar. Du kan till och med lägga in hela mail inkluderat ritningar etc. Såväl egna som kunders och leverantörers ritningar. När det har inträffat förändringar eller revideringar kan du efter inbokning utforma de förteckningar som du behöver i verksamheten. Med dessa förteckningar kan du informera aktuell personal för att alla skall ha kunskap om gällande ritningar och revideringar.