Programvara för att driva projekt, göra affärer och tjäna pengar!

Gör som mer än 1400+ företag, använd BYGGsamordnaren.

Next & Byggsamordnaren - Planen framåt

Varför BYGGsamordaren?


Kraven ökar

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. Samhället ställer större krav på bland annat dokumenterad kvalitet genom kontrollplaner och egenkontroller.

Integrerat

Alla programdelar är integrerade och information från en programdel användas i andra programdelar. Detta gäller till vissa delar även data som skapats i andra programvaror såsom ekonomisystem och kalkylsystem.

Projektorienterad

BYGGsamordnaren är projektorienterad, precis som projektledaren. Med det menar vi att allt som görs, dokument, avvikelser, dagböcker, ekonomiavstämningar etc. hör till ett projekt

Ordning och reda

BYGGsamordaren hanterar alla projekt och alla data åt dig. Detta medför att du aldrig behöver hitta på filnamn och kataloger osv åt dina dokument, det gör BYGGsamordaren åt dig. Alla medarbetare har samma struktur, alla hittar dokumenten.