Inventarieregister
Var är dina prylar ?
Tja, det finns ju alltid några du kan ringa och fråga......... eller så har man en lista någonstans.
BYGGsamordnarens inventarieregister är en sådan lista, och lite till.
 
Detta löser inventarieregistret bland annat.
  • Var är dina inventarier, alltså i vilket projekt.
  • Debiteringsunderlag för maskiner som varit i projekt.
  • Hålla reda på inköpsdatum, inköpsställe.
  • Dokument som tillhör inventariet (fakturakopior, manualer etc).