Inköp
Inköpsmodulen ger dig kontroll på dina köp i ett projekt.
 
Inköpsmodulen innehåller bland annat:
  • Inköpslista.
  • Vinst och förlust på varje inköp och sammantaget.
  • Offertförfrågan via pdf och mail.
  • Integrerat med leverantörsregistret.
  • Integrerat med Avstämning och Prognos.
  • Antagen leverantör på inköp.
  • Varje inköp har sin egen dokumenthantering.