Programvara för att driva projekt,
göra affärer och tjäna pengar!
 
Gör som mer än 1400+ företag, använd BYGGsamordnaren.
 
Bygg, Mark / Anläggning, Ventilation, Plåt, Rör, El, Ställning, Byggledning, Projektstyrning, Listsättning, Maskin, Beställarledet .....
 
BYGGsamordnaren, en helintegrerad programvara som innehåller:
 
 
BYGGsamordnaren innehåller många funktioner som är unika för entreprenadbranschen samtidigt som den integrerar många av de programvaror som redan finns på marknaden till ett helhetskoncept.
 
Priset för en licens är 5.900 kr + moms (mer info)
 
WEB / Internet
Vill du över internet få tillgång till dina arbetsordrar/uppdrag, föra tid, skriva dagbok mm?
BYGGsamordnarens WEB-tilläggsmoduler möjliggör detta. Vi kallar det WEBTID.
 
PersonalLiggare
 
 
 
Nyheter
 
 
 
Egenkontroller i Webtid och BYGGsamordnaren är ute på test
Flervalslistor för registrering av flera resurser i Webtid samtidigt.