Avstämmning
Avstämningen används både för projekt på fast pris och projekt som går på löpande räkning. Här ser du hur projektet ligger till, oavsett om du mäter det i timmar eller kostnader.
Med funktionen Tidföring lägger du in den tid som förbrukas i projekten. Du väljer själv hur mycket du vill beskriva varje tidstransaktion. I Tider/kostnader läggs leverantörsfakturor in.
 
 
Verkliga kostnader
Import av tider och kostnader kan ske från bokföringssystem typ Visma eller Hogia.
 
 
Avstämning i timmar
Avstämning av timmar visar hur mycket timmar som finns i budget. I budgeten görs också en bedömning av hur mycket som är utfört. Den utförda budgeten ställs sedan i relation till den nedlagda tiden (verklig tid). Eftersom det går åt tid till avvikelser (ÄTA) och BYGGsamordnaren håller reda på den tiden, så får du automatiskt en kompensering för extratiden.
 
 
Avstämning i kronor
Kostnadsavstämning fungerar på samma sätt. Oftast görs denna avstämning per konto, men kan valfritt delas upp i konto, aktivitet, läge, leverantör  eller kombinationer av detta.
 
 
 
Prognos
Avstämningen visar hur projektet ligger idag. Vill man gå vidare så skapar BYGGsamordnaren en prognos. Här bedömer man utifrån dagsläget hur resten av projektet kommer att utveckla sig. Vad de återstående kostnaderna i projektet kommer att bli. Denna prognos kan man anpassa själv för att stämma överens med det sätt man brukar jobba. Prognosen kan göras på valfri nivå av konto, aktivitet, läge och/eller leverantör.
 
 
 
 
Löpande räkning
Om debiteringsformen i projektet är löpande räkning, använder man istället all nedlagd tid och inlagda fakturor för att skapa ett debiteringsunderlag. Tid och nedlagd kostnad prissätts och presenteras för beställaren i ett underlag som ofta bifogas själva kundfakturan.
 
 
Genom att koppla BYGGsamordnaren till sitt ekonomisystem och lönesystem slipper man registrera alla fakturor och tider. BYGGsamordnaren läser över alla fakturor och tider för de olika projekten och kan också prissätta dessa vid överläsningen. Självklart kan man lägga till och dra ifrån, samt ändra den prissättning som gjordes per automatik.
Precis som vanligt med andra ord. Fast mycket snabbare !