Vanliga frågor och svar om BYGGsamordnaren
 
 
 
Kan man köra BYGGsamordnaren i nätverk ?
Ja. BYGGsamordnaren är en typisk nätverksprogramvara. Oftast lägger man BYGGsamordnaren i en utdelad mapp på nätverket, och jobbar mot den.
Om man behöver komma åt BYGGsamordnaren när man är "utanför kontoret" så brukar man använda Fjärrskrivbord/Terminal server/Citrix eller motsvarande lösning.
Licensmässigt så måste varje användare som nyttjar BYGGsamordnaren ha en användarlicens.
 
Kan man lägga BYGGsamordnaren i DropBox ?
Nej. Dropbox stöder inte databaser.
 
Kan man köra BYGGsamordnaren i en iPad ?
Via fjärrskrivbord, så går det rent tekniskt, även om det är ganska pilligt att köra Windowsprogram via fjärrskrivbord på en pekplatta.
WEBTID arbetar däremot med webteknik, och är utformad för att kunna köras på telefoner och plattor.