bsoWEBserver
 
Alla våra WEB-produkter baseras på bsoWEBserver.
 
Det är en IIS- (Microsoft internet information server) applikation direkt kopplad mot BYGGsamordnarens databas.
 
För att köra bsoWEBserver behövs en dator med IIS installerat. En sådan dator ingår inte.
 
Serverdatorn står hos dig. Det innebär att du både äger och kontrollerar din data samt ansvarar för driften på datorn.
 
Vill du slippa driftansvar för din webserver eller föredrar att hyra en server på ett sk programhotell, så finns det många företag som kan hjälpa till med detta.
 
Vi rekommenderar minst Win 7 Pro. Vid många användare kan Win Server vara att föredra och/eller SQL-Server.
Win XP och tidigare stödjs ej!