WEBsamordnaren
 
Om du loggar in i WEBTID med dina BYGGsamordnaren inloggningsuppgifter, så kommer du in i WEBsamordnaren.
Här kan du göra allt som man kan göra i WEBTID Plus, samt lite till.
 
I WEBsamordnaren är du inte någon i personalen, utan en
BYGGsamordnare-användare.
Därför kan du t ex (delvis till skillnad från i WEBTID / Plus):
 
  • Se allas tider.
    Du ser alltid allas förda tider och material.
  • Se de projekt som du har rättigheter till.
  • Använda dina projekturval: Alla och Egen.
  • Se alla dokument/ritningar (i de projekt du har rättigheter att se).
  • Se hela personalens uppgifter (nästan alla uppgifter visas).
 
Pris
I botten krävs endast bsoWEBserver.
För att logga in använder du dig av dina BYGGsamordnare licenser. Du behöver alltså inte köpa några extra klient-licenser om du redan har tillräckligt många licenser för BYGGsamordnaren (en per användare).