WEBTID Plus är en utökning av WEBTID.
Här kan du även föra Dagbok och skapa Avvikelser.
 
 
Dagbok
I princip, dagboksmodulen fast på weben.
 
 • Läsa, Skapa nytt, Ändra på, Radera
 • Väder
 • Närvarande Arbetsstyrka
 • Arbeten
 • Avvikelser o dyl
 • Kontroll och provning
 • Övriga Noteringar
 • Ladda upp/visa bilder*
 • Skriva ut
 • E-posta
 • mm
klicka på bilden för att se den stor

 

 
Avvikelser
Skapa avvikelser som sedan direkt går att föra tid/mtrl på.
 
E-posta avvikelser som loggas och kan öppnas efteråt i BYGGsamordnaren.
klicka på bilderna för att se dom stora
 
* Vissa mobila webläsare har spärrat möjligheten att ladda upp filer.