Då det blir allt vanligare att företag scannar in leverantörsfakturor, så vill man givetvis ha möjligeten att i BYGGsamordnaren hantera fakturabilden digitalt även här.
Som tillval, kan vi koppla samman BYGGsamordnaren med scanningsprogramvaran.
Det går också att scanna fakturor "manuellt" och få dessa kopplade i BYGGsamordnaren.
 
En del företag scannar/producerar även digitala bilder av sina kundfakturor, och detta går också att koppla ihop, så att man i BYGGsamordnaren kan titta på fakturan till kund.
 
Läs mer i pdf-filen nedan. Där visas också hur det ser ut i BYGGsamordnaren.
 
OBS.
ByggSamverkan AB tillhandahåller inte tjänster för själva scanningen, eller system för attestering eller bokföring av fakturor.
 
Beskrivning av scannade fakturor