WEBTID Plus


WEBTID Plus är en utökning av WEBTID.
Här kan du även föra Dagbok och skapa Avvikelser.

Dagbok

I princip, dagboksmodulen fast på webben.

  • Läsa, Skapa nytt, Ändra på, Radera
  • Väder
  • Närvarande Arbetsstyrka
  • Arbeten
  • Avvikelser o dyl
  • Kontroll och provning
  • Övriga Noteringar
  • Ladda upp/visa bilder*
  • Skriva ut
  • E-posta

Avvikelser

Skapa avvikelser som sedan direkt går att föra tid/material på.
E-posta avvikelser som loggas och kan öppnas efteråt i BYGGsamordnaren.