bsoWEBserver


Alla våra WEB-produkter baseras på bsoWEBserver.

Det är en IIS- (Microsoft internet information server) applikation direkt kopplad mot BYGGsamordnarens databas. För att köra bsoWEBserver behövs en dator med IIS installerat. En sådan dator ingår inte.

Datorn står hos dig. Det innebär att du både äger och kontrollerar din data samt ansvarar för driften.

Vill du slippa driftansvar för din webbserver eller föredrar att hyra en server på ett sk programhotell, så finns det många företag som kan hjälpa till med detta.

Vi rekommenderar windows server med aktiv support av Microsoft och SQL Server Express (som är kostnadsfri).