bsoWEBserver


Alla våra WEB-produkter baseras på bsoWEBserver.

Det är en IIS- (Microsoft internet information server) applikation direkt kopplad mot BYGGsamordnarens databas. För att köra bsoWEBserver behövs en dator med IIS installerat. En sådan dator ingår inte.

Datorn står hos dig. Det innebär att du både äger och kontrollerar din data samt ansvarar för driften.

Vill du slippa driftansvar för din webbserver eller föredrar att hyra en server på ett sk programhotell, så finns det många företag som kan hjälpa till med detta.

Vi rekommenderar minst Windows 10 och SQL Server Express (som är kostnadsfri).
Vid många användare är Windows Server att föredra.

Win XP och tidigare stödjs ej!