Frågor och svar


Nyinstallation

Installation till lokal dator, EJ nätverk.

1. Ladda ned installationsprogrammet från vår hemsida enligt instruktioner i mail eller brev. För enklaste installationen, välj bara ”Kör” vid nedladdningens start.

2. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

3. Vid första starten kommer BYGGsamordnaren att fråga om Installationsnyckel, kontakta support för att få en sådan aktiverad.

OBS. Märk installationsnyckeln med den dator som den har blivit installerad på. Du kan komma att behöva den igen om du skall flytta din installation av
BYGGsamordnaren till en annan dator.

Installation till nätverk (en eller flera användare).

Följ nedanstående punkter för att installera BYGGsamordnaren i ett nätverk:

 1. Skapa en gemensam mapp på en server som alla har åtkomst till.
  Servern behöver egentligen inte vara någon riktig server utan bara en dator som delar ut.
  Den mapp som delas behöver INTE mappas upp i klientdatorerna, fungerar med unc-sökvägar.

    Se till att användarna har tillräckliga rättigheter för att kunna ändra i filer.

 1. Ladda ned Installationsprogrammet enl instruktioner i mail eller brev.
  Installerar BYGGsamordnaren till den gemensamma mappen på servern. Dvs när installationsprogrammet föreslår mappen c:\byggdata så anger du istället sökvägen till den gemensamma mappen på servern.
 2. På dina andra klienter lägger du en genväg till filen ByggSam.exe, som nu finns i den utdelade, gemensamma katalogen på servern.
  Notera, BYGGsamordnaren gör en versionsmapp för var version, du gör ALLTID genvägen till den byggsam.exe som ligger i BYGGsamordnarens ”rotmapp”.
 3. Starta BYGGsamordnaren och använd USB-minnet vid uppmaning om du är ENANVÄNDARE. Vid FLERANVÄNDARE svarar du ”Nej” på frågan om ”Installationsnyckel”. Slå oss sen en signal till supporten så lägger vi in rätt antal licenser.
 4. Vid en senare uppdatering installerar du bara till den gemensamma mappen. Eftersom alla kör programmet från servern i nätverket så kommer samtligas ”installationer” att vara uppdaterade.
OBS. Vid installation/uppdatering måste samtliga klienter ha sin BYGGsamordnare avstängd.

Uppdatering BYGGsamordnaren i Citrix- och Terminalserverinstallationer.

Nedan gäller för både Terminalserver och Citrixserver (ts).
Tre delar:
1 Förberedelser, vad du skall ha koll på för att lyckas.
2 Installationen, steg för steg.

3 Egenkontroll, verifiera att det blev bra.

1 FÖRBEREDELSER
 • Backup och ingen inne i BYGGsamordnaren (bs), hårdföra administratörer kan uppdatera under drift (och det fungerar för det mesta) men det rekommenderas givetvis inte.
 • Administratör i ts är ett måste.
 • Användarkonto ts (med normala rättigheter) att testa med.
 • Administratörskontot i bs skall du använda, kunden vet namn och lösen.
 • Installationsmedia finns för hemladdning (ring support för inloggningsuppgifter). Mindre uppdateringar hämtas inne i bs.
 • Installationsmappen är alltid rotmappen för bs och du hittar den under Hjälp/Om BYGGsamordnaren vid rubriken ”Ny version installeras till:”
  Normalt heter den mappen \byggdata och ligger ofta på en share.
Fler detaljer om uppdateringsfunktionerna:
2 INSTALLATIONEN
 • Inloggad i ts som administratör:
  Vid ny eller stor programuppdatering körs installationsprogrammet från cd eller nedladdad fil.
  Småuppdateringen kör du inne i bs med Arkiv/Installera/Ladda hem senaste uppdateringen och hämtades något går du sen på Arkiv/Installera/Kör nerladdad uppdatering av BYGGsamordnaren.
  Normalt triggas programmet bsoinstall.exe i slutet av installationen, låt den köra.
 • Starta bs (byggsam.exe) och logga in i bs varvid det skapas en ny versionsmapp i bs-roten.
 • Svara alltid ”Ja” på frågor om Dokumentmallar, Rapportmallar och Arbetsplatsbibliotek om du inte fått instruktioner om annat.
 • Vid ny eller stor programuppdatering kör du enl första punkten under 2 Installation ovan och kontrollerar om det finns småuppdateringar tillgängliga.
 • Se till att bs varit startad en gång, stäng bs och kör den bsoinstall.exe som ligger i den senaste versionsmappen, kryssa för ”Tvinga omregistrering….” och kör. Många väljer att sätta ts i ”installationsmode” innan detta steg, inget fel i det snarare tvärt om.
3 EGENKONTROLL
 • Logga ur ts och logga sen in som en vanlig användare i ts, starta bs och logga in. Blir det inga felmeddelanden etc så har det sannolikt gått bra.

Terminalserver Citrix

Var fungerar BYGGsamordnaren
Vi har inte haft några problem med någon av varianterna och vi har många kunder som kör Citrix / Terminalserver.
Det skall vara den klassiska vanliga varianten där man får ett helt vanligt skrivbord från terminalserven (läs sist i detta stycke vad som inte fungerar perfekt).

 

Att tänka på vid installation i TS / Citrix-miljö

Eftersom BYGGsamordnaren samverkar med andra program är det viktigt att tex.
 • Word och excel finns installerat
 • Att lämplig mail-programvara finns installerat.
 • Om mailen även används lokalt på klienten, så är det pedagogiskt vettigt om mailen är synkad med TS / Citrix-klienten genom tex. Exchange.
 • Att lokala enheter kan accessas, då man ofta behöver lägga in tex. bilder från en kamera.
 • Att lokala skrivare installeras, så att utskrifter kan göras lokalt

 

Installation

Installationen brukar inte vara några problem, utan följer gängse regler för installation i TS och Citrix.
Install.exe kopierar egentligen bara filer till en mapp och gör en genväg på skrivbordet för användaren.
Därefter begär BYGGsamordnaren (byggsam.exe) själv installation av komponenter i Windows när BYGGsamordnaren startar. (Detta görs för att lätt kunna dra ut en genväg till Byggsam.exe i en nätverksmiljö).
Denna komponentinstallation sköts av ett separat program som heter BSOInstall.exe.
Det är alltså BSOInstall.exe som behöver administratörsrättigheter för att göra sitt jobb.
Ett tips är att köra BSOInstall.exe manuellt i windowsläget ”installatallera för alla användare” så brukar det fungera bra.
Dock brukar skrivare vara ett kapitel som pga rättigheter behöver en instruktion.
Startikoner till användarna
Lägg helst upp en genväg på respektive användares skrivbord. Skälet till detta förklaras under avsnittet Revisionskataloger.

Speciellt ni som ”skjuter ut” ikoner med diverse finurliga mekanismer bör läsa detta.

Alltså
Se till att ha administratörsrättigheter i Windows när du installerar BYGGsamordnaren.

Starta sen BYGGsamordnaren med administratörsrättigheter i Windows, första uppstarten, så att den har möjlighet att registrera sina komponenter (bättre är att köra BSOinstall.exe manuellt enl. ovan).

För den som undrar

Själva registreringen och installation av diverse komponenter sköts av ett separat program, BSOInstall.exe.

Detta program körs av BYGGsamordnaren själv (Byggsam.exe) men kan köras manuellt. Dock skall BYGGsamordnaren vara installerad så alla filer finns tillgängliga.
Windows 2008 64-bit
Windows 2008 64-bit fungerar.
Dock behöver våran PDF-skrivare en manuell justering (se ”Installation ovan i detta dokument).

 

Vad blir inte så lyckat?
Det som inte är lyckat är att köra BYGGsamordnaren i ”Terminalfönster”. Alltså när  terminalservern bara delar ut ETT fönster till BYGGsamordnaren (alltså INTE ett helt skrivbord).

BYGGsamordnaren fungerar men problemet blir att användaren har svårt att förstå när Word, Outlook och Excel också startas i separata fönster från terminalservern och inte fungerar som de lokala versionerna av samma program.

Flytta BYGGsamordnaren till en annan dator

Denna beskrivning gäller för LOKALT INSTALLERAD BYGGsamordnare.
Flytten består av tre delar:
1. Återskapa licensnyckeln (installationsnyckeln/installationsdisketten)
2. Flytta data, dvs projekt och register.
3. Installera BYGGsamordnaren på nya datorn.

Återskapa licensnyckeln
Licensnyckeln är det usb-minne eller den diskett (gammalt) som levererades med första leveransen av BYGGsamordnaren.
Du måste använda just den licensnyckel som hör till denna dator.
Hittar du inte din licensnyckel så hör av dig till oss.
 1. Sätt i din licensnyckel i den ”gamla” datorn.
  De användare som har disketter kvar kan höra av sig till supporten för att få usb-baserade nycklar.
 2. Starta BYGGsamordnaren på din ”gamla” dator, och gå in i menyn Inställningar och välj Programinställningar.
  Välj Återskapa installationsdiskett. När du har återskapat installationsdisketten kan du använda den igen till installation på en annan dator. Observera att data (projekten och övriga uppgifter) inte följer med automatiskt.

Flytta data (projekt, register och annat)
Har du inte styrt om sökväg till datafiler eller på annat sätt trixat med installationen av BYGGsamordnaren finns ett enkelt sätt att flytta data.
 1. Ordna först till licensnyckeln enligt ovan.
 2. På din gamla dator kontrollerar du i Hjälp / Om Byggsamordnaren att Programmet körs ifrån:
  och Sökväg till datafiler: pekar på samma katalog.
  Vanligtvis är katalogen c:\Byggdata.
 3. Är så fallet tar du hela datakatalogen och kopierar den till annat media (cd-skiva eller nätverk etc).
 4. På din nya dator kopierar du sen in hela datakatalogen till din hårddisk INNAN eventuell installationen av BYGGsamordnaren.
 5. När du kopierat alla data installeras BYGGsamordnaren till datakatalogen alternativt ordnas genväg.
Installera BYGGsamordnaren eller ordna genväg

Nu kan du antingen installera om BYGGsamordnaren eller ordna en genväg.

Installation
 1. Ladda hem installationsprogrammet enl. anvisningarna du fick vid grundleverans
 2. Kör installation enligt Nyinstallation
 3. Klart (starta och använd installationsnyckeln vid uppmaning).
Ordna genväg
 1. Gör en genväg på skrivbordet till byggsam.exe som ligger i mappen du kopierat över.
 2. Starta och använd installationsnyckeln vid uppmaning.