Installation och Uppdatering av WEBTID
 
Grundkrav
.NET 4.5.1 eller nyare.
Minst Win 7 Pro (Vista, XP, Srv 2003 och tidigare stödjs ej!)
Vid många användare kan Win Server vara att föredra.
SQL-Server (gärna Express) bör användas, istället för Access-databas.
BYGGsamordarens databas och datafiler skall ligga på samma dator som IIS:en.
 
Installation
Installation av bsoWEBserver (WEBTID) får endast göras av behörig och mycket kunnig samt erfaren IIS-tekniker. Saknar ni själva den kompetensen så förmedlar vi gärna uppdraget till duktiga och erfarna externa konsulter.
 
 
 
Efter nerladdning av installationsprogrammet:
  1. Lägg det i en egen katalog på IIS:servern.
  2. Skapa en genväg med Administratörsrättigheter.
  3. Se till att alla Windows Update som rör .NET och ASP.NET är körda.
 
Installationsanvisningar
Installationsprogrammet har en enkel inbyggd hjälp, klicka bara på knappen [ Instruktioner ] eller ta hem den här.
 
 
 
Behöver du veta mer: Detaljerade Installationsanvisningar (pdf)
 
 
HTTPS
Enklare beskrivning finns i Installationsprogrammets Instruktioner.
Mer detaljerad information finns i Installationsanvisningarna.
 
FTP
Information om ftp (köra WEBTID på annan server än BYGGsamordnaren) står  i Installationsanvisningarna.
 
WinServer 2012
Har du problem med att få igång WEBTID på WinServer 2012, se:
 
Uppdatering
 
Det är väldigt snabbt och enkelt att uppdatera.
Ladda ner installationsprogrammet som finns ovan, och välj sedan Kör som administratör.
Klicka på knappen [ Uppdatering ].
Installations-programmet måste köras på den maskin där IIS/WEBtid finns!
 
Om du uppdaterar ifrån 1.74 eller äldre så måste du ladda ner Installationsprogrammet igen!
 
 
 
För slutanvändare, film med Inloggning och projekt i WEBTID